Smittevern


Vi evaluerer våre rutiner fortløpende og tilpasser driften for å bidra til tryggest mulige omgivelser for pasienter og ansatte. Fremdeles oppfordrer vi til å møte på klokkeslettet for timeavtalen slik at vi i størst mulig grad kan unngå bruk av venterom og toalett hos oss. Vi oppfordrer til bruk av antibac når du kommer og før du forlater våre lokaler. Vi rengjør benyttet utstyr mellom hver enkelt pasient.


OBS: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon må du ikke møte opp i våre lokaler. 


Takk for hjelpen og velkommen til oss!